На сьогодні ми працюємо як в Україні, так і за кордоном, зокрема, в Німеччині. У зв’язку з війною в Україні наш фонд через збори засновників розширив свої статутні зобов’язання і тому допомагаємо не тільки дітям сиротам, багатодітним сім’ям, дітям інвалідам,а також людям похилого віку, а головне армії, годуємо воїнів територіальної оборони на блок-постах.           


ІНФОРМАЦІЯ про Благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям сиротам «Надія».

Ми є неприбутковою благодійною організацією, але з великими витратами. Ми віримо, що кожна важко хвора дитина повинна бути вилікуваною, бо якщо вона народилася, то має право на життя без перешкод і обмежень. Якщо Ви вважаєте, що цей сайт важливий в цій благородній справі і якщо маєте навіть мінімальні можливості в коштах, то ми дуже вдячні. Дякуємо.

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям сиротам «Надія» створена 09.07.2015 р. і діє на засадах законності, гуманності, добровільності, гласності, спільності інтересів і рівноправності його Засновників, самоврядування та підзвітності перед суспільством.

Фонд «Надія» є міжнародною благодійною некомерційною, неприбутковою організацією, за участю юридичних та фізичних осіб на засадах доброчинних майнових внесків, що є потребою дітям сиротам, дітям позбавлених батьківської опіки, серед яких інваліди дитинства, віч-інфіковані та діти, батьки яких загинули в зоні АТО, та нещодавно – у бойових діях з рашистською агресією.

Фонд не ставить за мету отримання прибутків зі своєї діяльності. Державна фіскальна служба України, Головне Управління ДФС у м. Києві та Державна податкова інспекція у Дарницькому районі Головного Управління ДФС у м. Києві прийняли Рішення від 03 грудня 2015 року за № 381 про внесення Фонду «Надія» до Реєстру неприбуткових Установ.

Фонд «Надія», з питань Статутної діяльності, співпрацює в Україні з органами державної влади та місцевого самоврядування, з підприємствами, організаціями, асоціаціями, спілками, та установами всіх форм власності, а також на добровільних засадах має право засновувати, або вступати в робочі стосунки з іншими фондами, громадськими об’єднаннями (в тому числі і міжнародними) в спілки, союзи, асоціації тощо, укладати з ними угоди про співпрацю та взаємодопомогу або мати там своїх представників за дорученнями: самостійно вирішувати питання про форми надання благодійної допомоги.

Фонд «Надія» самостійно визначає сфери своєї діяльності, стратегію економічного і соціального розвитку та співпрацює з іншими країнами, тобто має право утворювати свої філії та осередки в інших містах та країнах згідно із законодавством України та законодавством інших країн, зокрема через повноважних осіб.

Фонд «Надія» має право розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї, мету керуючись Статутом та чинним законодавством України, міжнародними договорами України, нормами і принципами міжнародного права може вступати у відповідні міжнародні організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у міжнародних благодійних проектах та здійсненні заходів, що не суперечать чинному законодавству України та її міжнародним зобов’язанням.

Основною метою Фонду «Надія» є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб через залучення коштів від юридичних і фізичних осіб, для реалізації і здійснення предмету діяльності та виконання Статутних завдань;

Предметом діяльності Фонду є поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, допомагати в повному обсязі при появі у набувачів форс-мажорних обставин тому організовувати грошові надходження та виділяти кошти:

– на лікування та реабілітацію;

– на навчання , як в Україні так і закордоном (особливо талановитій молоді);

з метою забезпечення у майбутньому дітей сиріт роботою Фонд має право створювати установи, підприємства, організації без мети отримання прибутків. У разі появи прибутку від діяльності цих установ прибуток направляти в повному обсязі на рахунок Фонду для виконання його Статутних завдань.

Фонд має право без мети отримання прибутку:

1. створювати госпрозрахункові установи, організації, навчально-методичні та консультаційні пункти (заклади) освітнього, юридичного, медичного, соціального спрямування та засоби масової інформації зі статусом юридичної особи тощо;

2. проводити благодійні професійні конкурси, лотереї, виставки, ярмарки, салони, конференції, семінари, аукціони та тощо;

3. представляти і захищати законні права набувачів благодійної допомоги в державних органах і громадських об’єднаннях;

4. через створені Фондом госпрозрахункові підрозділи, Фонд надає правову, консультаційно-методичну та матеріальну допомогу суб’єктам благодійництва в плані забезпечення тимчасовим житлом (Держава не спроможна, після закінчення дітьми сиротами та дітьми позбавлених батьківської опіки навчальних закладів середньої та вищої ланки забезпечити житлом).

(Текст створений на основі статей Статуту Фонду «Надія» розділів:

1. Загальні положення;

2. Мета, предмет, основні завдання, методи та форми діяльності Фонду.)

Президент «Міжнародного благодійного фонду допомоги дітям сиротам «Надія», кандидат педагогічних наук

/Катанова Н.В./ 

20.07.2015 р.

В цей скрутний час для нашої країни особливо важко дітям сиротам, яких стає все більше з кожним днем, тому просимо Вашої помірної допомоги, як матеріальної (особливо індивідуальну навчальну техніку: ноутбуки, планшети, телефони, бо з переселенням дітей в європейські країни, вони попали в нове мовне і культурне середовище і треба швидко всьому навчитися), так і фінансової. Наш Фонд “Надія” готовий звітуватися за кожну одиницю матеріальної допомоги і за розподіл фінансової в рамках чинного законодавства.

Наші банківські рахунки:

Неприбуткова організація: звільнена від сплати податку на прибуток згідно з Рішенням № 381 від 03 грудня 2015 р., та оновленим Рішенням № 1726514601210 від 30 листопада 2017 р.

(Призначення всіх платежів, як благодійних внесків, спрямовано тільки для підтримання благодійних програм Фонду)